Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

 

 

ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย พ.ศ.2563 

ประกาศมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ประกาศเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี พ.ศ. 2563 

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2563 

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย ปี 2563

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ปี 2563 

อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประกาศ ยกเลิกประกาศการจำหน่ายพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศ โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดตลาดศรีดอนไชย ตำบลต้นธงชัย วันที่ 2 เมษายน 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การถ่ายทำวิดีโอ การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายบพิตร...
การฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตำบลต้นธงชัย วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด ตำบลต้นธงชัย วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา...
กิจกรรม Big cleaning day    จากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19) วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา...
โครงการกองทุนหลักประกันท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลต้นธงชัย การประชุมโครงการกองทุนหลักประกันท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลต้นธงชัย วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ....
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความจงรักภักดี...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการตำบลต้นธงชัย วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย บูรณาการร่วมกับ...
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เทศบาลตำบลต้นธงชัย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ...
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ...
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา...
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ...
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงาน...
งานบุญประเพณีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนจังหวัดลำปาง ( เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 17 วันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์...
วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายเสริมศักดิ์...
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลต้นธงชัย วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 62  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีพระราชทาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์   เขียวคำ  นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานประเพณี “ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตรลักษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
โครงการเชิดชูบุคลากรเทศบาลตำบลต้นธงชัย ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 4 พย 2562 โครงการเชิดชูบุคลากรเทศบาลตำบลต้นธงชัย ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ...
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา และในสำนักงานเทศบาล วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลต้นธงชัย วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเทศบาลตำบลต้นธงชัย ณ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมทำบุญประเพณีประจำปี สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล การแจ้งแนวทางการพัฒนา...
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ทำความดีจิตอาสา แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย...
วันที่ 23 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนฟรี เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนฟรี ระหว่างวันที่...
วันที่ 22 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัด โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน...

 

พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ

เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรค COVID-19 รายละ ๕,๐๐๐ บาท 

 

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำ

ประชาชน หรือสถานประกอบการที่มี

  

ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด

ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19

เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้า แม่ค้า และผู้ซื้อ 

ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน ตามที่เกิด

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


   

  

  

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ผู้เยี่ยมชม

1854433
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1664
1938
10542
76565
90527
1854433
ไอพีของคุณ 3.235.75.174
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-05-28 18:38:24