การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการ...
  โครงสร้างพื้นฐาน   ที่ตั้ง            ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย

 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2566

 แผนปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

 อ่านประกาศทั้งหมด 

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายหน้าวัดห้วยฮี หมู่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเทศร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย เวลาประมาณ 08.30 น. นายธวัชชัยปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดการประชุม...
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย   เนื่องจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ยังมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดย นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอย 19 ทองกวาว บ้านต้นธงชัย...
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ พาดสายไฟฟ้า เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ...
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณ นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณให้กับ นางเขมิกา จำปาชัยศรี...
วันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาวัด/สถานปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายเรืองเดช คำมาโต...
วันที่ 23 กันยายน 2565 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
พิธีมอบรางวัลให้บุคลากรภายในผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ...
วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิด...
วันที่ 14 กันยายน 2565 การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

S 3923974 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาล
10 2566 TTC เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
CitizenKnowledge36 2565 page 0005 เตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนู - เมลิออยด์ ที่มากับน้ำท่วม ปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 3,300 ราย
CitizenKnowledge36 2565 page 0009 ปภ. แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ลดเสี่ยงอันตรายช่วงฤดูฝน

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
  เนื่องจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย... Read More...
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด
วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565
นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

4510658
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1858
3395
23824
43741
161577
4510658
ไอพีของคุณ 18.232.127.73
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2022-12-09 16:37:18

admin