Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทร  054-358273
 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ข้อกำหนดและข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น

1.โปรดใช้คำที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาองค์กรต่อไป

2.ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ส่งผลกระทบต่อสถาบัน หรือความมั่นคงของประเทศ และหรือสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่

3.ห้ามมีการโฆษณาสินค้าหรือ ข้อความที่สร้างประโยชน์ให้ตนเอง หรือองค์กร ยกเว้นการโฆษณานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ประชาชนส่วนใหญ่

4.ผู้แสดงความคิดเห็นต้องรับผิดชอบข้อความที่ตนได้แสดงความคิดเห็นในกรณีที่ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

 

*ระบบมีการบันทึกหมายเลข ip address

คอมเมนต์   

 
0 #8 Super User 2563-03-17 03:41
อ้างอิง หมู่ที4:
ขอความกรุณาทางด้านผู้ชำนาญการการประกอบธุรกิจตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งสถานที่ประกอบการชำระชิ้นส่วนเนื้อหมูและการกระทำการอื่น ๆเกี่ยวกับชิ้นส่วนเนื้อหมู เนื่องจากขณะนี้ทางบ้านใกล้เรือนเคียงได้รับผลกระทบด้านกลิ่นที่คละคลุ้งทั่วบริเวณพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

อ้างถึง:
เราจะแจ้งงานสาธารณสุขและดำเนินการตรวจสอบค่ะ
้้
อ้างอิง
 
 
0 #7 ชนิกา 2562-06-13 07:13
สอบถามเรื่องการ รับสมัครเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กบ้านต้นธงชัย คะ ว่ามีการเปิดรับ สมัครเมื่อไร เด็กต้องมีอายุเ ท่าไรคะ ถึงจะเข้าเรียนไ ด้
อ้างอิง
 
 
0 #6 Super User 2562-06-10 03:01
อ้างอิง ฆัสรากร:
สอบถามเรื่องใบขออนุญาตก่อสร้างบ้านหมดอายุต้องทำอย่างไรบ้างคะ


ติดต่อกองช่างได ้เลยค่ะ หรือโทร 054358020
อ้างอิง
 
 
0 #5 Super User 2562-06-10 03:00
อ้างอิง สุริยันต์:
ข้าพเจ้าไม่หลับเนื่องจากมีการเปิดเพลงเสียงตามสายมาตามลำโพงที่ติดไว้ที่เสาไฟฟ้าในหมู่บ้าน ซึ่งเปิดดังมากและเป็นเพลงโบราณซึ่ง ฟังแล้วไม่ได้มีความไพเราะ ไม่ทราบว่าคนเปิดชอบฟัง แต่ด้วยความเคารพนับถือครับ เพลงคนหนึ่งชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะชอบฟังด้วย หากคุณชอบแนวเพลงนี้ให้เปิดฟังคนเดียว ไม่ควรเปิดออกลำโพงแล้วดังไปทั้งตำบล ควรปิดครับเพราะมันก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น เพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพราะเขาไม่ได้อยากฟังเพลงที่คุณเปิด ควรมีไว้สำหรับประกาศ ข่าวสารที่สำคัญให้กับประชาชนทราบอย่างเดียวจะดีกว่าครับ


ไม่ทราบว่าอยูหม ู่อะไรค่ะ จะช่วยประสานผู้ ใหญ่บ้านไปให้ค่
อ้างอิง
 
 
0 #4 Super User 2562-06-10 02:59
อ้างอิง นายสามารถ กิตติคุณ:
คอสะพานทางเข้าซอย20หน้าวัดกู่คำชำรุด ช่วยมาดูให้หน่อยคับ


ดำเนินการแจ้งให ้กองช่างทราบเรี ยบร้อยแล้วค่ะ
อ้างอิง
 
 
0 #3 นายสามารถ กิตติคุณ 2562-06-10 02:53
คอสะพานทางเข้าซ อย20หน้าวัดกู่ค ำชำรุด ช่วยมาดูให้หน่อ ยคับ
อ้างอิง
 
 
0 #2 สุริยันต์ 2560-12-23 03:07
ข้าพเจ้าไม่หลับ เนื่องจากมีการเ ปิดเพลงเสียงตาม สายมาตามลำโพงที ่ติดไว้ที่เสาไฟ ฟ้าในหมู่บ้าน ซึ่งเปิดดังมากแ ละเป็นเพลงโบราณ ซึ่ง ฟังแล้วไม่ได้มี ความไพเราะ ไม่ทราบว่าคนเปิ ดชอบฟัง แต่ด้วยความเคาร พนับถือครับ เพลงคนหนึ่งชอบแ ต่ไม่ได้หมายควา มว่าคนอื่นจะชอบ ฟังด้วย หากคุณชอบแนวเพล งนี้ให้เปิดฟังค นเดียว ไม่ควรเปิดออกลำ โพงแล้วดังไปทั้ งตำบล ควรปิดครับเพราะ มันก่อความรำคาญ ให้กับผู้อื่น เพราะมันเป็นการ ละเมิดสิทธิส่วน บุคคล เพราะเขาไม่ได้อ ยากฟังเพลงที่คุ ณเปิด ควรมีไว้สำหรับป ระกาศ ข่าวสารที่สำคัญ ให้กับประชาชนทร าบอย่างเดียวจะด ีกว่าครับ
อ้างอิง
 
 
+1 #1 ฆัสรากร 2559-04-26 03:33
สอบถามเรื่องใบข ออนุญาตก่อสร้าง บ้านหมดอายุต้อง ทำอย่างไรบ้างคะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช