Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นสวนตารวย

        การดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นสวนตารวย ถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง