Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน

      เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ร่วมกับประชาชนเพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนนอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง