Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดพิงสายไฟฟ้า

เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้และเถาวัลย์ที่พาดสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านต้นธงชัย หมู่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง