Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โครงการแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย

           นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย และเชื่อมความรัก ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย