วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        เวลาประมาณ  09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์เคมีดับเพลิงขั้นต้น และแก๊สชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสัญญาณต่าง ๆ ที่ควรทราบในกรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครู และนักเรียนร่วมรับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง  

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tonthongchai.go.th/th/index.php/2013-06-08-05-57-37/1232-8-2799?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId2d3df7de8f