Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 การดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมฝาบ่อพักระบายน้ำ

             นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก ซอย 3 บ้านวังหม้อพัฒนา  หมู่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง