Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน และทัศนวิสัยในการสัญจรบนท้องถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 S 4235271