Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยพระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต จังหวัดลำปาง มาเป็นพระวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติธรรม ณ อาคารไตรลักษณ์ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก ตำบลต้นธงชัย จังหวัดลำปาง