Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ คลองซาวา หมู่ที่ 13 บ้านหนองละคอนพัฒนา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมบูรณาการ