Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัยจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดต้นธงชัย หมู่ที่ 1

วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดต้นธงชัย หมู่ที่ 1 (หลังวัดต้นธงชัย ริมแม่น้ำวัง) ภายในงานมีกิจกรรม และการให้บริการต่างๆ อาทิเช่น รับชำระภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้าน การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รับชำระภาษีรถ การสอนฝึกอาชีพ บริการตัดผมฟรี และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย