Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กิจกรรม ขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณคลองซาวา บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง