Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบต้นธงชัย ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบต้นธงชัย ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย เพื่อลดปัญหาสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละออง ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยจะดำเนินการไปพร้อม ๆ กับทุก อปท. และทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ช่วง 60 วันอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นการเผา สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธงชัย หมายเลขโทรศัพท์ 063-6389565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง