Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดการขยะต้นทาง (3R)

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดการขยะต้นทาง (3R) โดยนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ สันบุญเป็ง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำปาง นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัด เทศบาลเมืองเขลางนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง