Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองอินเดีย ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสาธารณประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำวัง บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงชัย