วันที่ 15 มกราคม- วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการให้ความรู้และบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลต้นธงชัย ประจำปี 2562

วันที่ 15 มกราคม- วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการให้ความรู้และบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลต้นธงชัย ประจำปี 2562

View the embedded image gallery online at:
http://www.tonthongchai.go.th/th/index.php/2013-06-08-05-57-37/268-16-2563eee-2dder-3ssssaw-6?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId32b293f41c