Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตำบลต้นธงชัย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถฉีดน้ำออกมาปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างพื้นถนน พื้นตลาดให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ณ ตลาดสดวัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง