Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 10 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย บ้านวังหม้อพัฒนา

วันที่ 10 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย บ้านวังหม้อพัฒนา ณ ศาลาวัดพระธาตุหมื่นครี้น ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง