Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น

         วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายกิ่น มะโนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมรับฟังนโบาย และโอวาทโดยให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการ มีความรักความสามัคคีกัน และการอำนวยประโยชน์สูขแก่ประชาชน