Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 5 มีนาคม 2564 การประชาคม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดลำปาง โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ ร่วมแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก อำเภอเมืองลำปาง