Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มอำเภอยิ้ม

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ นากยกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้มอำเภอยิ้มโดยเทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดบูธประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกไปสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง