Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำวัง

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำวัง โดยเริ่มตั้งแต่บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง