Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทางเพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน

          นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนนอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะมาพร้อมกับลมแรง และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง