Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำวัง

       นายธวัยชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำวัง บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง