Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมภาคีเครือข่ายพร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชนตำบลต้นธงชัย

           เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมภาคีเครือข่ายพร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชนตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงการจัดโครงการฯครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง การคัดกรองเบื้อนต้นด้วย ATK เพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคระบาดในชุมชน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใม่จำบอน อสม.และแกนนำชุมชนตำบลต้นธงชัย สมาคมกู้ภัยตำบลต้นธงชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธงชัย