Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 การให้คำชี้แจ้งเรื่องแนวเขตที่สาธารณะกับประชาชน

           นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ฯ นิติการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการให้คำชี้แจ้ง เรื่องแนวเขตที่สาธารณะ กับประชาชนบ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง