Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โครงการจัดงาน "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด"

       เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการจัดงาน "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด" กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ศูนย์​จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง