Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต

       กรม สบส. เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ พบประชาชนร้อยละ 28 นิยมบริโภคอาหารดิบ โดยไม่ปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อน เสี่ยงโรคพยาธิ ไข้หูดับ และติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร หากรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต กระแสการรับประทานอาหารดิบของคนไทยกำลังเป็นที่นิยม เชื่อว่าอาหารดิบ มีความสดใหม่ น่ารับประทาน รสชาติเป็นที่ถูกปากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารดิบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้เฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบของประชาชน โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565 มีผู้ตอบ แบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน ผลการสำรวจ พบว่าประชาชนร้อยละ 28 กินอาหารดิบอย่างน้อย 1 อย่าง โดยแบ่งเป็นอาหารดิบ แต่ละประเภท ดังนี้

1) ประชาชนร้อยละ 22.2 นิยมกินอาหารทะเลดิบ เช่น ตำกุ้งสด ปลาหมึกช็อต ปลาแซลมอนซาซิมิ ยำปูทะเล

2) ประชาชนร้อยละ 10.9 นิยมกินสัตว์น้ำจืดดิบ เช่น ยำ/ตำ/ก้อย กุ้งฝอย ปลาดิบ

3) ประชาชนร้อยละ 7.3 นิยมกินเนื้อวัวดิบ เช่น ก้อยเนื้อ ซอยจุ๊ ลาบเลือด ส้มวัว

4) ประชาชนร้อยละ 5.9 นิยมกินเนื้อหมูดิบ เช่น ก้อยหมู แหนมหมู

จากผลการสำรวจพบว่า ประชาชนยังคงนิยมรับประทาน อาหารดิบที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อน หรือใช้ความร้อนในระยะเวลา อันสั้น รวมถึงอาหารประเภทยำต่างๆ ที่มักจะลวกเนื้อสัตว์กึ่งดิบกึ่งสุก และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอด ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสี่ยงอันตรายจากการกินอาหารดิบประเภทต่าง ๆ ประชาชนจึงควรหันมาสร้าง พฤติกรรมการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ผ่านความร้อนในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเลือกซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้เขียงของดิบและของสุกร่วมกัน และก่อนนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาปรุงประกอบอาหาร ควรล้างน้ำให้สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคสารเคมีตกค้าง และการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ต้องปรุงสุก เพื่อไม่ให้เกิดโรคพยาธิ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หูดับ และอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426