Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52000     


 คู่มือการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ดาวโหลดแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 


  

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช