Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเขมโก ประจำปี 2565

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย/โรงพยาบาลเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน/โรงเรียนธงชัยวิทยา/โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) นำขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ ไปยังสถานปฏิบัติธรรม มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแด่ หลวงพ่อเกษมเขมโก เนื่องในวันครบรอบ 110 ปี ประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษมเขมโก" ประจำปี 2565