Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 และ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงถนนที่ชำรุดบ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ 12 ซอย 3 และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่บ้านลำปางวิลล์ หมู่ 11 ซอย 5/4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง