เทศบาลตำบลต้นธงชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

 

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมาในการดำเนินงานไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด นั้น

ดังนั้นจึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) หรือประโยชน์อื่นใดในทุกวาระโอกาสและทุกเทศกาล และขอประกาศว่าเทศบาลตำบลต้นธงชัย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน

 

 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

No Gift Policy
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2566
  เทศบาลตำบลต้นธงชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ... Read More...
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่โปสเตอร์แนะนำคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
วันศุกร์, 15 กันยายน 2566
              เทศบาลตำบลต้นธงชัย... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

5050973
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3416
5578
16199
16199
70808
5050973
ไอพีของคุณ 44.192.254.173
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2023-10-03 23:44:35

admin