การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการ...
เทศบาลตำบลต้นธงชัย ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลต้นธงชัย...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบการดำเนินการ 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะต้นทางส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ระยะที่ 2 กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ระยะที่ 3 ปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการและกำจัดให้หมดไป การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือเศษอาหารจะช่วยลดปัญหากลิ่นน้ำเน่าเสียจาการเก็บขนขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ ขยะเปียก เป็นขยะประเภทเศษอาหารพืชผัก ผลไม้ที่สามารถย่อยสะลายได้ง่าย ขยะประเภทนี้ หากหมักหมมไว้นานโดยไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธีนอกจากจะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคและทำให้ขยะชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันสกปรก ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ขอเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนไว้สำหรับทิ้งเศษอาหาร โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก ถังสี ถังเก่าขนาดแล้วแต่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น และขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้

ขั้นตอนที่ 3 นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถังที่ฝังไว้ และปิดฝามิดชิด

ขั้นตอนที่ 4 จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดินจะย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้ว ให้กลบด้วยดินแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป ซึ่งแต่ละครัวเรือนสามารถทำได้มากกว่า 1 จุด ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณบ้าน

นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว เศษอาหารที่ทิ้งลงไปก็กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน บำรุงต้นไม้และที่สำคัญจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2566
ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้อง ๆ หนู ๆ... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

4643987
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
191
453
936
26135
150935
4643987
ไอพีของคุณ 3.235.195.196
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2023-01-31 03:49:54

admin