Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลต้นธงชัย

ยาสมุนไพรแผนโบราณ (วัดพระเจดีย์ซาว)

เริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2524 ได้มีศรัทธาญาติโยมที่ยากจน เจ็บป่วย มาขอให้ทางวัดเสาะหาสมุนไพรมารักษาผู้ป่วยที่ยากจน โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าชื่อของสมุนไพรต่าง ๆ   และให้ตำรายาสมุนไพร  โดยมีพระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ  ( หลวงพ่อหมอน้อย ร่วมสุข กตปุณโญ ) เป็นผู้รับสืบทอดและดำเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยากจนได้มียารักษาการผลิตใช้วัตถุดิบทั้งที่ได้มาจากชาวบ้านหามาให้หรือทางวัดจัดปลูกเองและจัดซื้อสมุนไพรที่หายาก ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำสมุนไพรที่ตากแห้งนำมาอบอีกครั้ง เมื่ออบได้ที่ก็นำมาบดเป็นผงละเอียดแล้วนำไปอัดเป็นเม็ด สุดท้ายนำมาบรรจุภัณฑ์  ทำเดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการทำประมาณ 3-4 วัน โดยมีพระเณรในวัดช่วยทำ โดยมีการผลิตสมุนไพรทั้งสิ้น 50 ชนิด การควบคุมมาตรฐานการผลิตและตรวจสอบคุณภาพโดยผ่านเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การจัดจำหน่าย

1. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  268 ม.12 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปางโทร. (054) 320233

2. วัดศรีชุม 198 ถ.ทิพย์ช้าง สี่แยกศรีชุม-แม่ทะ อ.เมืองจ.ลำปาง โทร. (054) 223769

 

กลองปู่จา ( ก๋องปู่จา ) 
จากหลักฐานความเป็นมาทางวรรณกรรม เป็นเครื่องประโคมฉลองชัยชนะ เมื่อชนะศึกสงครามก็จะมีการฉลองชัย สนั่นก้องใต้ฟ้าแผ่นดิน  และเป็นเครื่องประโค  เพื่อความสนุกสนาน ปลุกประโคมชัย ตีกลอง ดื่มสุราในเหล่าพลโยธายามว่างศึกสงคราม บทบาทของกลอง  สบัดชัยเกี่ยวพันกับเจ้าเมืองและกษัตริย์เป็นของสูง เมื่อเจ้าเมืองล้านนาถูกลดบทบาทลงกลองสบัดชัยจึงหาที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับ  “ศาสนาจักร” ศาสนสถานของพระพุทธศาสนาคือวัด เมื่อกลองสบัดชัยเข้าไปอยู่ในวัด หน้าที่และบทบาทใหม่ของ     กลองสบัดชัย คือตีเป็น “ พุทธบูชา ” จนได้ชื่อว่าเป็น “ กลองปูจา ”เป็นที่รวมสัญญาณเรียกชุมชน รวมข่าวสารซึ่งมักออกจากวัด เป็นสัญญาณเรียกประชุมสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน และหน้าที่รองที่เกือบจะสูญหายแล้วคือ “มหรสพ” ซึ่งเหลือเฉพาะในงานบุญประเพณีตานก๋วยฉลาก (สลากภัตร) ปัจจุบันมีการฟื้นฟูการตีกลองสบัดชัยขึ้นมาด้วยท่วงท่าทำนองการตีที่เร้าใจโดย ครูคำ  กาไว และด้วยกลองสบัดชัยแบบดั้งเดิม คือ “กลองปู่จา”  มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ยากลำบาก และมีหลายใบ จึงพัฒนาเป็นกลองสบัดชัยที่มีใบเดียวและได้รับการสนับสนุนมาจนทุกวันนี้แต่กลองปู่จา หรือ กลองสบัดชัยแบบสมัยเก่าถูกลืมเลือนหายไปเพราะเมื่อมาอยู่ในวัดความเจริญทางสังคมและวัตถุเข้ามาแทนที่ จากกลองปู่จา มายุคสมัยของระฆัง จากการใช้ระฆังมาเป็นเครื่องเสียงตามสาย และก็ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ยินเสียง “กลองปู่จา” ที่ทรงอิทธิฤทธิ์เรียกมวลชนให้มารวมกันอีกแล้ว กลองปู่จา (กลองปูจา) เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า  ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กับที่แต่ใช้ตีหน้าเดียวปกติตั้งไว้ศาลาไว้กลองหรือตั้งไว้ภายในวัด ประกอบด้วยกลองขนาดใหญ่ 1 ใบ มีขนาดหน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ความยาวตัวกลองประมาณ 1.5 เมตร และมีกลองขนาดเล็กเรียกว่ากลองแซะ หรือลูกตูบ 3 ใบ ซึ่งมีขนาดลดหลั่นกัน กลองปู่จาในปัจจุบันใช้ตีเป็นพุทธบูชาในโอกาสเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา บางแห่งใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา หากมีการประกวดกันจะมีคนตีฆ้องโหม่ง และ ฉาบประกอบด้วย


กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ได้มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการทอผ้าตัดเสื้อ,ผ้าขาวม้า,ผ้าถุง ลวดลายและฝีมือละเอียด เนื้อแน่น คุณภาพดีสีไม่ตก  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และอบต.ต้นธงชัย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน จนถึงปัจจุบันได้รับการยอมรับ เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลต้นธงชัย
สนใจติดต่อที่ ประธานกลุ่มนางสมจิตร จินดาวงค์ 
โทร (054) 226735 สถานที่จำหน่าย หน้าวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 

กลุ่มรถม้าจำลอง


ผลิตภัณฑ์รถม้าจำลอง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลต้นธงชัย  ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะซื้อไปเป็นของขวัญมอบให้ผู้ที่เคารพนับถือ หรือ ซื้อเก็บไว้ใช้ประดับบ้าน  ผู้ที่ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต รถม้าจำลองแล้วจะเห็นว่า วัสดุต่าง ๆ เป็นของพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงนัก   แต่เนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็ก และมีจำนวนหลายสิบชิ้น คนประกอบจึงต้องมีสมาธิ   ในการประดิษฐ์ทุกขั้นตอน  จนประกอบเป็นรถม้าจำลอง 1 คัน
             ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผลิตรถม้าจำลองโดย อบต.ต้นธงชัย สนับสนุนประมาณเงินทุนหมุนเวียน  
สินใจติดต่อได้ที่ประธานกลุ่ม นายสมบูรณ์  วงค์คำ เลขที่ 305 หมู่ 12 
     บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว  ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทร (054) – 227305

 

กลุ่มโคมไฟล้านนา และ ตุง 

 

งานประเพณียี่เป็ง เรามักเห็นชาวเหนือนำโคมไฟ ตุงชัย ที่สวยงามมาประดับตกแต่งซุ้มประตูบ้าน วัดวาอาราม สถานที่ต่างๆ  ยามค่ำคืนก็จะมีการจุดเทียน ที่ทำจากเทียนขี้ผึ้งหยอดใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ วางไว้ในโคมไฟส่องสว่างไสวสวยงาม 
ขั้นตอนการทำตุงชัย
การเริ่มต้นจากตั้งตัวก้างหรือแท่นโครงที่จะทำตุง ขนาดยาว 70, 120  ซ.ม.        แต่ถ้าเป็นตุงแบบธงชาติและตุงชัยล้านนาก็จะทำยาว 120 ซ.ม. 
-  คลายเกลียวที่หัว ท้าย แท่นโครง เพื่อสอดไม้ไผ่ที่เตรียมไว้แล้วสอดเข้า       ไปในเส้นด้าย เป็น    ระยะห่างประมาณ 10 ซ.ม. จำนวน 13 อัน
-  เมื่อสอดไม้ใผ่แล้ว เริ่มสานด้ายแต่ง ใช้ด้ายสีต่าง ๆ เขียว แดง เหลือง ส้ม  ฯลฯ เพื่อความสวยงามตามต้องการ ถ้าเป็นตุงชัยแบบธงชาติก็ใช้ด้ายสีแดง, น้ำเงิน, ขาว การชักหรือสานด้ายเป็นลาย เรียกชื่อ “ดาวเรือง ” ทำจนเต็มทุกช่องอาจยาว 70,120 ซ.ม.
-  ใส่ช่อ 7 ช่องประดับหัวท้าย โดยใช้กระดาษสีทองทำเป็น กรวยตรงปลายทำพู่ด้วยไหมพรมนำมามัดกับด้านข้างของไม้ใผ่เป็นระยะให้สวยงามเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำตุงชัยแบบธงชาติ
อุปกรณ์ในการทำโคมไฟล้านนา

  1. ไผ่เหลาอันเล็ก ๆ 
  2. กระดาษสา
  3. กระดาษย่น
  4. กระดาษแก้ว
  5. กาว   

โคมไฟล้านนาที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่าโคมไฟแปดเหลี่ยม โคมไฟสิบหกเหลี่ยม และยังมีโคมไฟขนาดกลาง เล็กและแบบต่างๆ มากมาย จะใช้ในเทศกาลวันลอยกระทง
       สนใจติดต่อที่ นางบุญนาค  ปินตาสี  โทร (054) 218054

 

หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านแม่ทรายคำ 

กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านแม่ทรายคำเป็นอีกกลุ่มความร่วมมือในตำบลต้นธงชัย ซึ่งผลิตของใช้และของตกแต่งมากมาย เช่น ช้อน ทัพพี โคมไฟ ฯลฯ 
ขั้นตอนการผลิต เมื่อได้กะลามะพร้าวแก่ก็นำมาขูดผิว โดยใช้ที่ขูดมะพร้าวและสิ่วขูดผิวออกจนเรียบ จากนั้นนำมาขัดมัน โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 60,100,120       ติดมอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากขัดเสร็จแล้วใช้ผ้าที่ทาชอล็คขัดมันอีกครั้ง จะทำให้กะลามะพร้าวเป็นมันเกลี้ยงเกลาจับแล้วลื่นมือ  ถ้าใช้ผ้าชอล์คขัดแล้วไม่ต้องลงแชล็คเคลือบเงา เมื่อขัดผิวจนเกลี้ยงเกลาแล้ว ก็นำแพทเทรินรูปใบมะละกอ         ทาบกะลามะพร้าว แล้วใช้ดินสอขีดเป็นโครงร่างรูปใบมะละกอ เสร็จแล้วใช้เลื่อยฉลุเป็นรูปใบมะละกอแต่งใบให้เหมือนธรรมชาติเสร็จแล้วก็เจาะรูตามมุมใบของมะละกอ เพื่อให้แสงสว่างลอดออกได้ ลำต้นมะละกอก็หาเศษไม้งิ้วที่มีคุณภาพและน้ำหนักเบา มอดไม่กิน ยาวประมาณ 5”,7” อย่างละ 1 อัน เจาะรูใส่สายไฟฟ้าทำฐานประกอบลำต้น  มีฐานบน 1 ชั้น ฐานล่าง 1 ชั้น เจาะรูทั้งสองฐาน ติดน๊อดเพื่อใส่สายไฟฟ้าและหลอดไฟขนาดเล็กสีต่างๆ เช่น สีเหลือง,แดงฯลฯ สายไฟฟ้าความยาวประมาณ 1 เมตร พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 1 ตัว ขั้นตอนการประกอบให้เป็นต้นมะละกอ ทำโดยใช้กาวเผาไหม้ ผสมเศษกะลามะพร้าวนำมาประกอบติดลำต้น โดยทารอบๆบริเวณไม้ที่จะเชื่อมติดกัน แล้วใช้กาวเผาไหม้บีบใส่รอยต่อเชื่อมให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นอันเสร็จการทำโคมไฟฟ้าแบบนี้นอกจากจะสวยงามแล้ว หากหลอดไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ ราคาจำหน่ายโคมไฟกะลามะพร้าวอันละ 79 บาท ถ้าคุยกันถูกคอราคานี้              ก็สามารถต่อรองกันได้ 
นอกจากนี้ ถ้ามีเศษกะลามะพร้าวชิ้นเล็กๆ ก็นำมาทำพวงกุญแจรูปหัวใจ,ช้าง หรือทำเป็นทัพพีและช้อนได้อีกด้วย ส่วนกะลามะพร้าวลูกเล็ก ๆ ก็ผลิตเป็นชุดกาแฟ ปัจจุบันทางกลุ่มเพิ่มการผลิตกระบวยตักน้ำ จำหน่ายอันละ 10 บาท ถ้าท่านสนใจ   อยากชมการผลิตหรืออุดหนุนสินค้าฝีมือของชาวบ้าน โดยวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิต ก็เชิญแวะมาได้ที่ อบต.ต้นธงชัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

สนใจติดต่อที่ นายปั๋น  แก่นศรีใจ  โทร 089-9987246

 

จิ้นส้มกางมุ้ง 
         
กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 บ้านต้นธงชัย ได้รวมกลุ่มกันทำแหนมอนามัยจำหน่าย   ขั้นตอนการทำแหนมของที่นี่กลุ่มแม่บ้านเขาจะทำแหนมในมุ้ง ไม่ให้แมลงวันเข้ามาตอม  แหนมที่นี่ รับรองคุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารกันบูด ดินประสิวเจือปน สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 7 วัน
 สนใจติดต่อที่ ประธานกลุ่มนางสมศรี  ก๋าคำ   โทร (054) 320129