เทศบาลตำบลต้นธงชัย...
  โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลต้นธงชัย   ที่ตั้ง        ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป 

ประกาศสรุปผลการประเมินการบริการสาธารณะขั้นต่ำ 

 อ่านประกาศทั้งหมด 

 

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร จำนวน 5 จุด บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร จำนวน 5 จุด บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 4 (ซอยเทียมใจโต๊ะจีน) บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุข บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณ นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณให้กับ นางเขมิกา จำปาชัยศรี...
วันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาวัด/สถานปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายเรืองเดช คำมาโต...
วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิด...
วันที่ 14 กันยายน 2565 การจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
วันที่ 13 กันยายน 2565 บรรจุกระสอบทราย และทยอยขนย้ายกระสอบทราย เวลาประมาณ 08.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 13 กันยายน 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ กับองค์การบริหารจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
วันที่ 12 กันยายน 2565 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้...
วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำกระสอบทรายวางแนวกันน้ำ และเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้ามาภายในบ้านเรือนของประชาชน นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอำเภอเมืองลำปางและท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปาง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครืองใช้ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย เวลาประมาณ 13.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายจรัล อูบตุ้ย...
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมลดลง นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำกำลังและรถบรรทุกน้ำ...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 การติดตามสถานการณ์แม่น้ำวัง เวลาประมาณ 08.30 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มอบสิ่งของ เครืองใช้ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย เวลาประมาณ 13.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG พื้นที่ตำบลต้นธงชัย เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายประสงค์ บัวอิ่น...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 การดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางถนน เทศบาลตำบลต้นธงชัย เร่งดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางถนน...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เร่งช่วยเหลือประชาชนขนของขึ้นที่สูง จากสถานการณ์น้ำท่วม นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ...
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้...

0707256502 กัญชากับสมองเด็ก
0707256501 ติดโควิดผู้ประกันตนรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ไม่ว่าจะติดโควิดสายพันธุ์ไหน

283258212

ป้องกันภาวะ Long COVID
16.17.062565 เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นถ่าน
CitizenKnowledge19 2565 page 0007 เตือนประชาชนบริโภคอาหารดิบ เสี่ยงติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจถึงขั้นเสียชีวิต

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณ
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2565
นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย... Read More...
วันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาวัด/สถานปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2565
วันอังคาร, 27 กันยายน 2565
นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย... Read More...
วันที่ 26 กันยายน 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565
         เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา นายไพโรจน์... Read More...

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

4127691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6799
3697
10496
13774
117806
4127691
ไอพีของคุณ 3.236.52.68
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2022-10-03 17:46:23

admin