Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com ,  

 

 

ประกาศ ผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 64

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 

ประกาศ วิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

ประกาศ มาตราการเตรียมรับมือโรคโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นธงชัย 

ประกาศ วิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกบ้านห้วยฮี

อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ บ้านใหม่จำบอน หมู่ที่ 9 

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประกาศ ยกเลิกประกาศการจำหน่ายพัสดุ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การประชุมเพื่อแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนย่า          วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โครงการ หน้าบ้านสวยงาม (ถนนลำปาง-แจ้ห่ม) วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง...
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ รพ.สต.ตำบล และประชาชนบ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563...
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00...
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้...
วันที่ 29 ก.ค. 2563 การลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด ไร่ข้าวโพด วันที่ 29 ก.ค. 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายอรรถพล อุทุมพร...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเวลา...
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมการแ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน...
รณรงค์ รวมพลัง...พิฆาตยุงลาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย นำคณะผู้บริหาร...
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 การฉีดพ่นหมอกควัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคชิคุนกุนยา วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายปัญญา...

 

 

 ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) 

 

  

พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลต้นธงชัย

 

 

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี 64 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง 

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


   

  

  

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ผู้เยี่ยมชม

2051413
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
424
826
11159
36703
88246
2051413
ไอพีของคุณ 35.172.233.215
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2020-08-15 10:34:30