Previous Next
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน...
 
  โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลต้นธงชัย   ที่ตั้ง        ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : tonthongchai@hotmail.com
 
 

ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2565) 

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย ครั้งแรก 

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดลำปาง

ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

กำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2564 

รายงานการทบทวนภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 

 อ่านประกาศทั้งหมด 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร พร้อมระบบระบายน้ำภายใน ซอย 1 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที่ 12

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานสาย 29.9 L  

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานสาย 29.9 L บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยหลังบ้าน ร.ท.ไพบูลย์ รู้ทำนอง บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3  

อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

โครงการและกิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (104วัน) รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 การประชุมประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ได้มอบหมายให้...
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย ครั้งแรก        วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายวาทิต ปัญญาคม...
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 กิจกรรม "ต้นธงชัย ร่วมใจปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ"           วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.นายธวัชชัย ปินตาสี...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. จ่าเอกสุเทพ มาลีบุตร ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 12) วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8) วันที่ 23 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 11และหมู่ที่ 3/11) วันที่ 22 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10) วันที่ 21 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 และวัดแม่ทรายคำ หมู่ที่ 6)  วันที่ 20 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13) วันที่ 19 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 และบ้านต้นธงชัย หมู่ที่ 1) วันที่ 18 พฤษภาคม  2564 เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง...
วัน​ที่​ 6​ เมษายน​ 2564​ กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานและพัฒนาริมน้ำแม่วัง วันที่​ 6​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น. เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง...

แนวทางการรักษาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) 
S 43778050 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาล ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564  
Covid 256401 จังหวัดลำปางเน้นย้ำมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
Lampang 02042564

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


 

ลิงค์หน่วยงานอื่น

ตารางปฏิทิน

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ผู้เยี่ยมชม

2660212
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
803
1757
11490
31869
61003
2660212
ไอพีของคุณ 3.233.219.62
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2021-06-12 14:10:18