Previous Next
 
รางวัลแห่งความภูมิใจ  
 
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th วิถีถิ่นโบราณ ตำนานวัดสามกู่ เชิดชูวัดหมื่นครื้น ร่มรื่นอ่างแม่เกี๋ยง วิถีเกษตรพอเพียง รุ่งเรืองหลวงพ่อเกษม ปรีดิ์เปรมวัดพระเจดีย์ซาว ทอดสายยาวแม่น้ำวังคือมนต์ขลัง “ต้นธงชัย”

                                                                                                      

taxland

ประกาศ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณะภัย

ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะคำขวัญประจำตำบลต้นธงชัย

 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567

 อ่านประกาศทั้งหมด 

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย๙ เชื่อม ซอย๑๐ (ซอยริมวัง) บ้านวังหม้อ หมู่ที่๒ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)new_1.gif
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย๙ เชื่อม ซอย๑๐ (ซอยริมวัง) บ้านวังหม้อ หมู่ที่๒ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗/๑ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗/๑ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ร่วมรับการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร...
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์...
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม ได้จักอบรมให้ความรู้ทันโลกออนไลน์...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดลำปาง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ 11 เมษายน 2567 โครงการประกวดการทำอาหารท้องถิ่นล้านนาตำบลต้นธงชัย ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดให้วันที่...
วันที่ 10 เมษายน 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พ.ศ.2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 2 เมษายน 2567 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 2 เมษายน 2567 เริ่มต้นโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน...

เกร็ดความรู้ "การพ่นหมอกควันยุงลาย"new_1.gif
ประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ระลึก 55 ปี เนื่องในโอกาสพิธีพิพิธภัณฑ์ฯnew_1.gif
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างnew_1.gif
ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัว
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรวมพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจังหวัดลำปาง 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

datatravel

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

สืบค้นข้อมูลทางราชการ

 68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

6107023
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
600
1194
2830
24578
101316
6107023
ไอพีของคุณ 100.28.227.63
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2024-06-18 07:50:00

admin