Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 มีนาคม 2566 การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ซอย 1 บ้านวังหม้อ หมู่ 2

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ซอย 1 บ้านวังหม้อ หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง