Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 6 กันยายน 2566 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้า

              วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพงานประดิษฐ์จากผ้า โดยมีนายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย