Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายประสงค์ บัวอิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และต้อนรับคณะฯ เดินทางมาส่งข้าราชการโอนย้าย

นายปฏิภัทร์ แต้มไว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดลำปาง มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

01022567 1