Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลต้นธงชัย จังหวัดลำปาง

             ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง/ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นธงชัย หรือพื้นที่ใกล้เคียง นำบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมใน"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 (ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย)

➡ เวทีกลาง : พบกับกิจกรรมจับของรางวัล/ การแสดงโชว์ต่างๆ/ การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

➡ ซุ้มกิจกรรม จำนวน 10 ซุ้ม ได้แก่ ซุ้มเทศบาลตำบลต้นธงชัย  ซุ้มสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย  ซุ้มกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ซุ้มโรงเรียนฯ  ซุ้มสภาเด็กและเยาวชน  ซุ้มกู้ภัยต้นธงชัย/สถานีวัดใจ  ซุ้มกลุ่มแม่บ้านตำบลต้นธงชัย  ซุ้ม รพ.สต.ต้นธงชัย  รถม้า  บ้านบอล