Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เทศบาลตำบลต้นธงชัย มอบข้าวสารและไข่ไก่ ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานะการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5
เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ พร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือ 17
การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย 21
การฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดตลาดศรีดอนไชย ตำบลต้นธงชัย 18
การถ่ายทำวิดีโอ การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 26
การฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดสดวัฒนาสามัคคี ตำบลต้นธงชัย 30
การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด ตำบลต้นธงชัย 26
นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม. กลุ่มแม่บ้าน ตำบลต้นธงชัย ในการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 41
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 94
กิจกรรม Big cleaning day 102