Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสาเทศบาลตำบลต้นธงชัย 6
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 6
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ร่วมเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง 12
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น 19
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 19
วันที่ 27 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563 23
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัการขยะต้นทาง 3 R ประจำปีงบประมาณ 2563 23
วันที่ 25 กันยายน 2563 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 23
วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย 11
วันที่16-18 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 37