Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 16
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 38
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีพระราชทาน 27
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานประเพณี “ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตรลักษณ์ 46
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลต้นธงชัย 28
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีรับเงินสด (ในชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 31
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ 26
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง 32
วันที่ 16 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช 66
วันที่ 15 มกราคม- วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการให้ความรู้และบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลต้นธงชัย ประจำปี 2562 63