Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการฉีดดันท่อระบายน้ำและล้างทำความสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัด 11
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นสวนตารวย 16
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการปรับปรุงถนน และขยายไหล่ทางพร้อมลาดยาง 17
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว 17
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง เพื่อป้องกันการหักโค่นล้มทับถนน 22
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 การให้คำชี้แจ้งเรื่องแนวเขตที่สาธารณะกับประชาชน 14
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โครงการจัดงาน "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด" 12
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 14
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 โครงการอบรมภาคีเครือข่ายพร้อมบอกต่อเรื่อง ATK สำหรับประชาชนตำบลต้นธงชัย 13
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขังจุดหน้าศาลา SML 14