Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง 17 กุมภาพันธ์ 2564 11
การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง 12 กุมภาพันธ์ 2564 4
ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง 26 มกราคม 2564 37
คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มกราคม 2564 37
งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน 13 มกราคม 2564 42
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 29 ธันวาคม 2563 43
๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 23 ธันวาคม 2563 50
สถานธนานุบาล อปท. ปรับลดดอกเบี้ย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 23 ธันวาคม 2563 106
การงดจัดงานวันละสังขาร หลวงพ่อเกษม เขมโก 22 ธันวาคม 2563 28
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการอำเภอเมืองลำปาง พ.ศ.2564 20 ธันวาคม 2563 94