เทศบาลตำบลต้นธงชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ...
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องเสมอมาในการดำเนินงานไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด นั้น

ดังนั้นจึงขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) หรือประโยชน์อื่นใดในทุกวาระโอกาสและทุกเทศกาล และขอประกาศว่าเทศบาลตำบลต้นธงชัย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน

 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 Announce : Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal. year 2024

 

 

 

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานอื่น

 

68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

5756262
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
327
2146
2473
124523
161956
5756262
ไอพีของคุณ 44.192.20.240
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2024-02-26 05:23:00

admin