Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2565

           เวลาประมาณ 13.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงานต่อ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและเเมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขเเละเเมว และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมหรือลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และเป็นการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานปศุสตัว์ลำปาง พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง