Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดช่อ ตัดตุง การทำบายศรีต่างๆ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดช่อ ตัดตุง การทำบายศรีต่างๆ ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ณ วัดพระธาตุหมื่นครื้น หมู่ที่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง