Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 14 กันยายน 2563 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ

วันที่ 14 กันยายน 2563  นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าด้วยมือ บ้านต้นธงชัย ณ ศาลาหน้าวัดบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง