Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายกิ่น มะโนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางจัดขึ้น ณ ศาลาหน้าวัดบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง