Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การลงตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีฟาร์มเลี้ยงไก่

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 นายเสริมศักดิ์ เขียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายประเสริฐ ชัยประภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ลงตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่บ้านเอื้ออาทร ส่งกลิ่นเหม็น และหาทางแก้ไขร่วมกับผู้นำชุมชน